Asemat

Kaikenkattava polttoaineen jakeluaseman rakentaminen pitää sisällään kaiken maanrakennuksesta, säiliöiden upotuksesta, sähköistä aina viimeiseen tarran liimaamiseen asti.

Rakentamisessa käytämme pitkän ajan mukana tuomaa kokemusta jakeluaseman teossa, sekä hyväksi havaittuja menetelmiä. Kaikki käytettävät materiaalit ovat hyväksyttyjä polttoaineen jakeluun, kuten esimerkiksi polttonesteputket, viemäröinnit, sekä pidätyskalvot. Rakentamisen perusteena käytetään uusimpia jakeluasema standardeja joita laatii Öljyalan kekusliitto ( http://www.oil.fi ) yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa.

Ympäristönsuojelu jakeluasemilla on vuosien aikana kasvanut valtavasti ja tässä on Öljyalan keskusliitto voimakkaasti mukana kehittämässä ja parantamassa järjestelmiä ja tekotapoja yhdessä asentajien ja suunnitelijoiden kanssa. Asentajamme ovatkin käyneet Öljyalan koulutuksen jota jo monet öljy-yhtiöt urakoitsioilta vaativatkin. Lisää aiheesta Öljyalan kotisivuilta

Suunnittelu

Polttoainekenttä voi olla monelle aivan uudenlainen ja tuntematon osaamisalue. Maan alle rakennetaa paljon erilaista laitteistoa, kaivoa, kalvoa ja putkea. Kokonaiskuvan ja tarpeen ja kentän tekniikan hahmottaminen on varmasti hankalaa. Tässä vaiheessa olemme asiakkaan apuna ja kuuntelemme tarpeen ja haluamme tuoda oman näkemyksen ja osaamisen aseman rakentamiseen jo heti ensimetreiltä saakka. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pitää paikkansa tässäkin asiassa. Kun laitteisto on oikein suunniteltu, sijoiteltu ja rakennettu, kentän huollettavuus on jatkossa paljon helpompaa ja vaivattomampaa.

Säiliöt montussa.

Säiliöt montussa.

Ympäristörakentaminen alkaa heti ensivaiheista ja jo suunnittelu vaiheessa otetaan kantaa esimerkiksi pohjavesialueen tuomiin vaatimuksiin ja lisätoimenpiteisiin.

Kaivuutyöt

Kaivuutöitä

Kaivuutöitä

Mittarikentän rakentaminen alkaa maan alta. Meiltä onnistuu pienet kaivuutyöt mikäli mittarikentällä on pieniä tarvittavia muutostöitä edessä, kuten putkimuutoksia tai öljynerotuskaivon vaihto. Isommissa urakoissa kuten koko aseman rakentamisessa käytämme aliurakoitsijoina luotettavia maanrakennuksen ammattilaisia.

Pidätyskalvo

Mittarikentän kalvoitusta.

Mittarikentän kalvoitusta.

Mittarikentälle ja säiliön täyttöpaikalle laitetaan erityiset PEHD muovikalvot jotka tehdään tiiviiksi, että maaperään valuva polttoaine ei mene pitemmälle maaperään. Kalvo asennetaan pohjavesialueella myös säiliöiden alapuolelle mikä tekee säiliöille tuplapidättävyyden säiliön välitilan kanssa. Kalvo viemäröidään vielä öljynerottimeen, mikäli sinne asti joskus polttoainetta pääsee niin se kerääntyy erottimeen.

Meillä on tarvittavat laitteistot muovikalvonhitsaukseen joilla saadaan saumat ja kaivojen läpiviennit tiiviiksi, sekä testattua saumojen tiiveys. Asentajamme on käynyt ÖLJY & BIO polttoainealan järjestämän koulutuksen ja on näin sertifioitu muovikalvonhitsaaja.

Muovikalvoa käytetään teollisuudessa muuallakin, mikäli tarvetta kalvon asennukselle, sekä hitsaukselle löytyy ota yhteyttä.

Sähkötyöt

Teemme mittarikentän sähköistyksen kokonaisuudessaan. Mittarikenttä onkin sähköjen osalta vaativa kohde, koska ollaan EX-alueella ja kaikki laitteet missä sähkö kulkee pitää olla EX-luokiteltuja. Mittarikentällä ja täyttöpaikalla on erityisen tärkeää maadoitus, kaikki laitteet, katokset, jalustat pitää olla maadoitettu oikealla tavalla.